Giao thức Oxygen là một nghiệp vụ môi giới cao cấp được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu của các ứng dụng DeFi (Tài chính phi tập trung) và người dùng

Token OXY là nguồn năng lượng của Giao thức Oxygen, quản lý nó và 100% doanh thu của nó
 • Sàn giao dịch tập trung
 • Giao dịch tần số cao
 • Sàn giao dịch phi tập trung
 • Vay vốn OTC

Giao thức Oxygen là gì?

Oxygen là một cơ sở hạ tầng tài chính dựa trên quỹ chung sẽ dân chủ hóa việc vay-cho vay và mang lại hiệu quả hơn cho tất cả những người tham gia. Người dùng có thể:
 • Kiếm lợi tức

  trên các quỹ cho vay của họ
 • Vay tài sản

  từ một quỹ chung và trả lãi cho quỹ chung đó
 • Giao dịch

  trực tiếp ngoài quỹ chung cho phép hành động tập thể và sử dụng vốn hiệu quả
 • Tiếp cận

  các sản phẩm phức tạp hơn bằng cách dùng tài sản của quỹ chung làm tài sản thế chấp
 • 100% doanh thu thuần đối với lợi ích của chủ sở hữu token
 • 100% hướng đến cộng đồng
 • Hơn 100 triệu người dùng MAPS.ME 2.0

Tiện ích và phần thưởng của token OXY là gì?

Token OXY sẽ là năng lượng cho Giao thức Oxygen, quản lý nó và 100% doanh thu thuần của nó

Phí

 • Phí mạng lưới – giao thức này có khả năng tính phí một phần nhỏ lợi tức kiếm được bởi người cho vay
 • Phí giao dịch – giao thức có thể tính phí dựa trên khối lượng giao dịch, các nhóm quản lý tài sản và nhiều cách khác
 • Phí thanh khoản

Quản trị

 • Mỗi token đại diện cho một phiếu bầu và những người nắm giữ token sẽ bỏ phiếu về các vấn đề quản trị ràng buộc liên quan đến Giao thức Oxygen

Tổng nguồn cung

10.000.000.000
Tổng nguồn cung OXY sẽ giảm thông qua việc mua và tiêu tốn được thực hiện với 100% phí giao thức
 • Quỹ cộng đồng 45 %
 • Tăng trưởng sản phẩm và công nghệ 25 %
 • Đội ngũ 10 %
 • Bán riêng 10 %
 • Đối tác 8 %
 • IEO 2 %

Lịch trình phân phối để mang lại thành công lâu dài

88% tất cả các token, bao gồm cả token bán riêng sẽ bị khóa trong hơn sáu năm. Điều này có nghĩa là đội ngũ, các đối tác, nhà đầu tư đều cam kết sự thành công lâu dài của Giao thức Oxygen.